Hubungi Kami

Hubungi kami di alamat seperti yang berikut:

Bahagian Pentadbiran Am,
Aras 14, Bangunan Menara,
Dewan Bahasa dan Pustaka,
Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur.

E-mel:
sewaanruangawam@dbp.gov.my

Talian Umum:
03-2147 9000
No. Faksimile:
03-2147 9616